Van stakeholderdialoog naar sustainable business

Er is geen business performance zonder maatschappelijke impact.

De SustainChain® maakt verantwoord ondernemen voor u en uw stakeholders succesvol. Klik op de SustainChain® cirkel hieronder en lees hoe wij u concreet kunnen helpen met een succesvolle stakeholderdialoog en verantwoord ondernemen.

naar Solutions

MVO Standaarden

naar MVO Standaarden

Portfolio

naar Portfolio

Portfolio

Rabobank International

Rabobank International

Duurzame klantfoto voor Rabobank International.

Rabobank International heeft een wereldwijd netwerk van grootzakelijke klanten. Vanuit haar identiteit en missie wil Rabobank haar zakelijke klanten helpen verduurzamen. Maar hoe kom je er achter hoe duurzaam je zakelijke klanten zijn en waar ze specifiek behoefte aan hebben?

Atmosphere richtte voor een duurzame klantfoto een methodiek en systeem in waarmee de relatiemanagers van Rabobank een snel en compleet assessment op hun zakelijke klanten kunnen uitvoeren. Nu heeft Rabobank goed in beeld wie de duurzame koplopers zijn in haar wereldwijde portfolio. Resultaat: duurzame financieringen en diensten voor de duurzaamste klanten.

Triodos Bank

Triodos Bank

Stakeholderdialoog en materialiteitsanalyse voor Triodos Bank

Triodos Bank is de leidende duurzame bank van Nederland. Vanuit een positieve benadering ondersteunt de bank de groei naar een volledig duurzame maatschappij en economie. Daarom is het belangrijk goed te weten wat de stakeholders van Triodos Bank precies verwachten van de bank en hoe ze samen de duurzame doelstellingen kunnen realiseren.

Atmosphere heeft Triodos Bank geholpen met een heldere aanpak en uitvoering van de stakeholder engagements. Samen hebben we de stakeholders in kaart gebracht en onderzocht op welke manier we het meest effectief de dialoog konden aangaan. Vervolgens hebben we dit stapsgewijs uitgevoerd. Dit resulteerde in enthousiaste ontmoetingen met de verscheidene stakeholders en een helder beeld van de gewenste koers voor Triodos Bank. Eerst voor Nederland, daarna voor de buitenlandse branches.

PostNL

PostNL

Stakeholderdialoog en een sustainable business-strategie voor PostNL

PostNL is de grootste post- en pakketbezorger van Nederland en actief in meerdere Europese landen. Bovendien is het de grootste particuliere werkgever. Dat schept grote maatschappelijke verantwoordelijkheden. Hoe weet je nu wat je vele stakeholders van je verwachten in MVO?

Atmosphere hielp PostNL met het opzetten, voorbereiden en uitvoeren van een uitgekiende stakeholderdialoog. Niet alleen kreeg PostNL een gedetailleerd en goed onderbouwd beeld van haar maatschappelijke prioriteiten, maar bovendien gaf de dialoog een stevige impuls aan de vele relaties van PostNL.

DNB

DNB

Stakeholderdialoog voor DNB

DNB is de centrale bank van Nederland en toezichthouder op de financiële sector. Daarom is het van groot belang dat DNB in contact staat met haar stakeholders en weet wat zij verwachten om duurzame welvaart te kunnen realiseren.

Atmosphere ondersteunde DNB in het voorbereiden, inrichten en uitvoeren van een hoog gewaardeerde stakeholderdialoog. DNB heeft hiermee haar (MVO-) beleid scherper in kunnen richten en vooral een warme band met haar stakeholders opgebouwd.

SNS REAAL

SNS REAAL

Met de SustainScan van Atmosphere start SNS REAAL haar MVO-ambitie.

SNS REAAL is de holding van banken en verzekeraars zoals SNS Bank, REAAL en Zwitserleven. Verantwoord ondernemen en solidariteit zitten in de genen sinds de oprichting als spaarbank bijna tweehonderd jaar geleden. Mensen willen helpen. Maar hoe maak je MVO nu zichtbaar en onderscheidend in de bedrijfsvoering?

Met de SustainScan brachten wij de MVO-status van SNS REAAL in beeld, stelden in samenspraak met leidinggevenden en betrokken medewerkers een MVO-strategie op, en startten dakpansgewijs met de uitrol van MVO in de organisatie. MVO in People (de mensen), Processes (de bedrijfsprocessen) en Products (verantwoorde financiële producten).

Holland Casino

Holland Casino

Een duurzame gedragscode en MVO-managementsysteem voor Holland Casino.

Holland Casino heeft een bijzondere positie in de maatschappij. Het overgrote deel van de gasten beleeft veel plezier aan een avondje uit in het casino. Toch kent het spelaanbod ook enkele risico’s, zoals kansspelverslaving en witwassen. Daar is Holland Casino zich zeer van bewust en het is vanzelfsprekend dat Holland Casino haar uiterste best doet die risico’s te beperken.

Naast de geavanceerde aanpak van kansspelverslaving en het tegengaan van witwassen, is het zaak te werken aan een goed doorwrocht MVO-beleid dat overal in de organisatie herkenbaar terugkomt. Samen met Holland Casino werkten wij aan een duurzame gedragscode, KPI's voor MVO en duurzame elementen in de ontwikkeling van nieuwe spellen.

De Staatsloterij

De Staatsloterij

SustainScan en MVO-strategie voor de Nederlandse Staatsloterij

De Nederlandse Staatsloterij is al bijna drie eeuwen lang de populairste loterij van Nederland. De Staatsloterij staat voor het betrouwbaar, betrokken en toonaangevend aanbieden van kansspelen in Nederland. Maar hoe verantwoord is de Staatsloterij nu eigenlijk?

Met de SustainScan brachten wij de complete business en organisatie van de Staatsloterij in beeld vanuit MVO-perspectief: hoe duurzaam en verantwoord zijn de producten en medewerkers? En wat zijn de mogelijkheden om je te profileren als betrokken en betrouwbare aanbieder van het loterijspel. Vanuit de SustainScan zetten wij een integrale strategie voor een verantwoorde business op.

UWV

UWV

Met de SustainScan krijgt UWV grip op maatschappelijk ondernemen.

UWV is het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen. UWV zorgt voor deskundige, doelgerichte en efficiënte landelijke uitvoering van de werknemersverzekeringen en voor arbeidsmarkt- en gegevensdienstverlening in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Maar hoe trek je maatschappelijk ondernemen nu verder in de organisatie?

Atmopshere werd gevraagd een SustainScan uit te voeren op de UWV-organisatie. Al snel werd duidelijk dat er veel gebeurt in MVO bij UWV, maar dat er nog een uitdaging lag in het stellen van de juiste prioriteiten. UWV heeft nu een duidelijk plan dat MVO in lijn brengt met de bedrijfsdoelstellingen.

ProRail

ProRail

Een leiderschapsreis met jonge managers in onze SustainTrain om duurzaamheid op de rails te zetten.

ProRail werkt aan de bereikbaarheid van Nederland door te zorgen voor een optimaal spoornetwerk. ProRail verdeelt de ruimte op het spoor, regelt alle treinverkeer, bouwt en beheert stations en legt nieuw spoor aan. En onderhoudt bestaand materieel. ProRail heeft zo een natuurlijke functie in maatschappelijke dienstverlening. Maar hoe krijg je jonge managers enthousiast voor duurzaamheid?

Atmosphere werd benaderd voor het organiseren van een leiderschapsreis in duurzaamheid. Samen met 35 jonge managers vanuit de hele organisatie reden wij met onze SustainTrain door Nederland en ontmoetten onderweg bedrijven die duurzaamheid in hun business hebben verwerkt. Zo zetten wij samen duurzaamheid op de rails.

DSM

DSM

Voor DSM organiseert Atmosphere een sessie met jonge managers over de ontwikkeling van een duurzaam business model.

DSM is geen chemie-bedrijf, DSM is een sustainable solution provider. Al jarenlang behoort DSM tot de top van duurzame bedrijven in de Dow Jones Sustainability Index. Maar wat betekent dat voor een lokale vestiging in Nederland?

In opdracht van het jonge Management Team van de vestiging organiseerden wij een sessie met de jonge managers en medewerkers van DSM over hun rol in duurzaamheid. Aan de hand van concrete business cases werkten wij aan de opzet voor een duurzaam business model.

Douwe Egberts

Douwe Egberts

Duurzame seminars met Douwe Egberts voor klanten en leveranciers.

De koffie van Douwe Egberts voldoet al lange tijd aan de eisen van het duurzaamheidskenmerk. Maar het kan altijd beter, en wat verwachten de stakeholders van Douwe Egberts nu eigenlijk?

Atmosphere leidde verscheidene seminars op het hoofdkantoor van Douwe Egberts om duurzaamheid ter sprake te brengen bij belangrijke stakeholders zoals inkopers en leveranciers. De engagements leverden veel duurzame ideeën en enthousiasme op.

Arcadis

Arcadis

Een MVO-strategie gebaseerd op de SustainScan voor ARCADIS.

ARCADIS is een toonaangevende, wereldwijd actieve, kennisgedreven onderneming. ARCADIS levert design-, advies- en ingenieursdiensten aan bedrijven in binnen-en buitenland. ARCADIS is actief op de gebieden van Gebouwen, Milieu & Ruimte, Mobiliteit, Water. Maar hoe trek je MVO verder dan technische duurzaamheid?

Atmosphere voerde de SustainScan uit voor Business Units van ARCADIS. Zo werd duidelijk dat het succes van MVO en duurzaamheid versterkt wordt door het integraal in alle aspecten van de bedrijfsvoering door te voeren: in People, Processes en Products.

BAM

BAM

Voor BAM Utiliteitsbouw voerden wij de SustainScan uit. Dit werd de basis voor hun MVO-aanpak.

BAM Utiliteitsbouw is een landelijk opererende ontwikkelende bouwer en richt zich op huisvesting voor bedrijven en instellingen, in alle sectoren van de markt. De uitdaging was om MVO verder te trekken dan milieu-duurzaamheid.

Aan de hand van de SustainScan brachten wij in kaart hoe BAM Utiliteitsbouw zich ook sterker kan ontwikkelen op met name de menskant van MVO. Met onze tips gingen ze aan de slag voor een integraal MVO-plan.

Haagse Hogeschool

Haagse Hogeschool

Opleidingen in MVO en sustainable business voor de Haagse Hogeschool.

De Haagse Hogeschool is de grootste Hogeschool in Nederland. Net als bij veel andere hogescholen ontbrak nog wel een curriculum in MVO.

Atmosphere ontwikkelt, verzorgt en begeleidt verscheidene leerprogramma's in MVO, uiteenlopend van modules in MVO-communicatie tot duurzaam bouwen en een Engelstalig programma in sustainable management.

Telstar

Telstar

Telstar wordt met Atmosphere de duurzaamste voetbalclub van Nederland.

Telstar is de trotse voetbalclub die al bijna vijftig jaar onafgebroken speelt in de Nederlandse profcompetitie. Bovendien leidt Telstar de voetbalwereld in maatschappelijk betrokken projecten samen met verscheidene partners. Maar ben je daarmee de duurzaamste voetbalclub van Nederland?

Atmosphere voerde de SustainScan uit en liet zien waar de maatschappelijk kracht ligt van Telstar. Met een gerichte duurzaamheidscampagne wordt de relatie versterkt met de belangrijkste stakeholders van de voetbalclub.

Solvay

Solvay

Duurzame medewerkers bij een grote leverancier van medicijnen en -grondstoffen.

Solvay werkt in Europees perspectief aan het integreren van duurzamheid in alle lines of business. Maar hoe krijg je je mensen mee, hoe geef je ze ruimte en eigenaarschap in MVO?

Aan de hand van toegankelijke medewerkersessies en workshops met de Ondernemingsraad van Solvay Nederland bracht Atmosphere de kansen in medewerkersbetrokkenheid in beeld en gaf praktisch advies voor de implementatie.

Dille & Kamille

Dille & Kamille

De SustainScan en duurzaam bedrijfsadvies voor de groene winkels van Dille en Kamille.

Dille en Kamille is een winkelketen van een betrokken ondernemende familie. De winkels in Nederland en België waren letterlijk 'groen' door de vele huis- en tuin-artikelen. Betekende dat ook dat ze duurzaam waren?

Atmosphere bracht met de SustainScan in kaart waar kansen op verbetering van duurzaamheid in inkoop en in de keten lagen. Bovendien werd duidelijk dat gericht communiceren Dille en Kamille helpt zich nog meer te profileren als duurzame onderneming.

MVO Standaarden

 • Global Reporting Initiative

  Global Reporting Initiative

  Atmosphere is Stakeholder van het Global Reporting Initiative (GRI): de wereldwijde standaard in MVO-rapportage.

  Uw jaarverslag biedt een geëigende manier om met uw stakeholders te communiceren over uw MVO-aanpak. GRI biedt de wereldwijd geaccepteerde standaard hiervoor. Wij helpen u graag MVO in uw jaarverslag op te nemen en professioneel in te richten.
  Het raamwerk voor het (MVO-) jaarverslag bewerkstelligt meer transparantie over economische, milieu-, sociale en governance-prestaties. Deze transparantie en verantwoordelijkheid vergroot het vertrouwen van stakeholders in bedrijven en leidt tot meer voordelen, zoals hogere scores in rankings en een betere reputatie. Duizenden bedrijven en organisaties in alle sectoren gebruiken het raamwerk van GRI om hun MVO-prestaties begrijpelijk te communiceren naar hun stakeholders.

 • < IR > Integrated Reporting

  < IR > Integrated Reporting

  Atmosphere gelooft in geïntegreerd rapporteren, gebaseerd op integraal denken. Alleen een geïntegreerd jaarverslag geeft de werkelijke waarde van bedrijven en organisaties weer. Daarom werkt Atmosphere met overtuiging met het raamwerk van < IR > Integrated Reporting.

  promoot een meer samenhangende en efficiënte benadering van corporate reporting en heeft als doel de kwaliteit van de informatie voor financiers te verbeteren voor een betere allocatie van kapitaal. voldoet aan de behoefte van de business en investeerders. De business heeft een jaarverslag nodig dat de strategie goed weergeeft, intern prestaties bevordert en kapitaal aantrekt voor investeringen. En investeerders willen begrijpen hoe de strategie van de organisatie duurzame waarde creëert.

 • MVO Nederland

  MVO Nederland

  Atmosphere is partner van het eerste uur van MVO Nederland. Met hoofd en hart ondersteunen wij hun doelstellingen.

  MVO Nederland is de nationale kennis- en netwerkorganisatie voor maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO); hét startpunt voor alle ondernemers die hun bedrijfsvoering willen verduurzamen. MVO Nederland bouwt aan een dynamisch en snelgroeiend bedrijvennetwerk, Zowel beginners, gevorderden als koplopers en zowel MKB als het grootbedrijf zijn bij dit netwerk aangesloten. MVO Nederland laat hen de marktkansen van MVO zien, faciliteert onderlinge samenwerking en geeft praktische informatie om concreet met MVO aan de slag te gaan.
  U kunt alle diensten van Atmosphere ook vinden op de website van MVO Nederland.

 • ISO 26000

  ISO 26000

  Vanzelfsprekend zijn wij getraind in ISO 26000. Wij helpen u graag dit toe te passen indien u voor deze MVO implementatie-richtlijn kiest.

  ISO 26000 is een internationale richtlijn voor MVO: een hulpmiddel voor bedrijven (en andere organisaties) bij de implementatie van MVO. Het is geen eisenstellende norm en kan dus niet worden gebruikt voor certificering. De richtlijn helpt organisaties te bepalen wat MVO voor hen betekent. En helpt bij het structureel invoeren van MVO.
  ISO is een wereldwijde organisatie en de richtlijn is tot stand gekomen met medewerking van organisaties en experts uit meer dan 90 landen. Het opstellen van de richtlijn heeft plaatsgevonden op basis van consensus. Er is dus een breed draagvlak voor ISO 26000 onder verschillende stakeholdergroepen: bedrijfsleven, overheid, vakbonden, consumenten, NGO's en overige partijen.

 • VBDO

  VBDO

  Atmosphere is lid van de VBDO: de vereniging van duurzame beleggers. De VBDO stimuleert de verduurzaming van in Nederland beursgenoteerde bedrijven.

  De Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling (VBDO) is opgericht met het doel om de kapitaalmarkt te verduurzamen. Een markt die naast financiële criteria ook rekening houdt met sociale en milieucriteria. De VBDO maakt multinationals en beleggers bewust van hun bijdrage aan een duurzame kapitaalmarkt. Dit doet de vereniging door hen te wijzen op hun maatschappelijke verantwoordelijkheid. Het doel van de VBDO is een duurzaam werkende kapitaalmarkt, die naast financiële criteria, ook op basis van sociale en milieucriteria vraag en aanbod bij elkaar brengt. De focus ligt daarbij op Nederland in een internationale, voornamelijk Europese context.

 • Carbon Disclosure Project

  Carbon Disclosure Project

  Atmosphere helpt haar klanten met een CO2-footprint en CO2-reductieprogramma. Dit betekent een verlaging van zowel de energiekosten als van de CO2-uitstoot. Wij hanteren hierbij de richtlijnen van het Carbon Disclosure Project (CDP).

  Het Carbon Disclosure Project is een onafhankelijke not-for-profit organisatie gericht op de reductie van broeikasgassen en het duurzaam gebruik van water door bedrijven en steden. Het CDP biedt een wereldwijd systeem voor duizenden bedrijven en steden voor de meting, publieke ontsluiting en het managen van milieu-informatie. Het CDP werkt met 's werelds grootste investeerders, bedrijven en overheden en bevat daarom de kritische massa die nodig is voor de overgang naar een duurzame economie.

Solutions

Solutions

Wij bevinden ons in een transitieperiode. Een overgang vanuit een tijd van onbeperkt gebruik van onze natuurlijke middelen, en het vizier gericht op ongebreidelde groei, soms zelfs ten koste van anderen. Het moge duidelijk zijn: bewuster omgang met onze wereld, de mensen en leefomgeving is hard nodig en wordt ook geëist door uw stakeholders. Er worden van allerlei kanten ideeën geuit hoe het anders zou kunnen. Waar het vaak nog aan ontbreekt, is een samenhangende, integrale benadering van uw mensen en organisatie, de processen en uw diensten en producten. De SustainChain® biedt die integrale en tegelijk uitermate praktische aanpak van MVO die u een betere business oplevert.

Om MVO succesvol in te voeren is een integrale aanpak onontbeerlijk. Wij helpen u MVO te integreren in uw missie, visie en strategie. Vervolgens komt het aan op de uitwerking. Wij helpen u deze visie en strategie om te zetten naar duurzaam resultaat. Wij helpen u met MVO sterker te worden. Niet alleen adviseren wij scherp op strategie en beleid, wij helpen u ook het te implementeren. De stappen van de SustainChain® maken MVO voor u en uw stakeholders succesvol, in welke fase uw organisatie zich ook bevindt.

In drie stappen voert u MVO slim in en borgt u het in uw organisatie en diensten en producten. Kijkt u onder de tab SustainChain® voor de concrete aanpak.

Wilt u liever maatwerk? Natuurlijk kan dat ook. Dit zijn onze veelgevraagde diensten in MVO en duurzaam ondernemen:

 1. SustainScan: MVO-nulmeting en benchmark van uw organisatie
 2. Strategisch advies: integratie van MVO in uw missie, strategie en beleid
 3. Organiseren van een dialoog met uw stakeholders
 4. MVO KPI's ontwikkelen en implementeren
 5. Organiseren van MVO-bijeenkomsten met uw medewerkers of klanten
 6. Duurzaam business development en marketing
 7. Opstellen van het (MVO-) jaarverslag

MVO maakt u sterker

SustainChain®

Met de SustainChain® maakt u de MVO-prestaties van uw bedrijf of organisatie te gelde en duidelijk zichtbaar voor uw stakeholders. In drie eenvoudige stappen wordt MVO geen eenmalige exercitie, maar borgt u het ook in uw organisatie en diensten en producten.

Veel organisaties zoeken naar een praktische en haalbare manier om MVO in te voeren en zichtbaar te maken voor hun stakeholders. Onze visie laat zien dat MVO op een natuurlijke wijze terugkomt in alles wat u doet. Daarom is een integrale aanpak onontbeerlijk voor een succesvolle implementatie. MVO in uw organisatie (People), bedrijfsprocessen (Processes) en producten en diensten (Products).

De SustainChain is een complete keten van diensten in verantwoord ondernemen op strategisch én operationeel vlak. Samen met u helpen wij u uw duurzaamheidskansen te verzilveren.

 • 1. SustainScan

  De start: complete MVO-scan in drie uur

 • 2. SustainStrategy

  Stakeholderdialoog en MVO-strategie

 • 3. SustainPlan

  Verantwoorde diensten, producten en organisatie

 • 1. SustainScan

  1. SustainScan

  De SustainScan vormt de basis voor uw MVO-aanpak. Het is de MVO-nulmeting en benchmark van uw organisatie: hoe duurzaam zijn uw organisatie, diensten en producten? U weet direct waar uw uitdagingen liggen en waar u mee aan de slag gaat.

 • 2. SustainStrategy

  2. SustainStrategy

  Inrichting en uitvoering van een gestructureerde stakeholderdialoog. Samen met uw stakeholders een visie vormen en de vertaling naar een strategie voor verantwoord ondernemen.

 • 3. SustainPlan

  3. SustainPlan

  Op basis van de stakeholderdialoog en (MVO-) strategie helpen wij u de concrete vertaling te maken naar KPI’s én duurzaam gedrag. Ambitieus, maar ook realistisch en met een breed draagvlak onder uw medewerkers en externe stakeholders.

About Us

About Us

Atmosphere BV werkt aan een toekomstgerichte, duurzame wereld door bedrijven te ondersteunen in het bereiken van deze duurzaamheidsdoelstellingen. Dat doen wij met strategisch advies en ondersteuning in de implementatie van MVO.

Atmosphere B.V.

Atmosphere is een onafhankelijk management consultancy-bureau in MVO opgericht op 1 januari 2007. Wij werken met een netwerk van gespecialiseerde MVO-consultants binnen streng bewaakte MVO-kwaliteitsnormen.

Onze Missie

Atmosphere levert hoogwaardige dienstverlening aan ondernemingen die behoefte hebben aan de inrichting, implementatie en borging van MVO in hun organisaties, opdat zij toekomstgerichter en duurzamer opereren.

Atmosphere onderscheidt zich door de integrale benadering van MVO: verantwoord ondernemen in alle facetten van uw organisatie. Zo onderscheidt u zich in de nieuwe markt en maatschappij.

Drs. Matthijn de Boer

Drs. Matthijn de Boer

De oprichter van Atmosphere is Matthijn de Boer. Matthijn heeft twintig jaar ervaring met MVO in grote, internationaal opererende organisaties zoals KLM, ABN AMRO, SNS REAAL en Holland Casino. Matthijn is tevens een veelgevraagd spreker over MVO op congressen en universiteiten.

Stuur een e-mail

Contact

Atmosphere B.V.

Bezoekadres
WTC, H-Toren, Zuidplein 36
1077 XV Amsterdam

Postadres
Postbus 7204
1007 JE Amsterdam

Tel.: 023 557 0673
Mail: